Skip directly to content

Uutisten kerääjä

Isännöinnillä keskeinen rooli asumisen ilmastovaikutusten vähentämisessä

Ajankohtaista - To, 02/06/2020 - 06:00

Asuminen on liikkumisen ohella isoin suomalaisten kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Taloyhtiön hallituksen päätöksillä ja isännöinnin energia-asioiden asiantuntemuksella on iso vaikutus kaikkien asukkaiden hiilijalanjälkeen.

Vaikka asumisessa piilee valtava päästövähennyspotentiaali, se on jäänyt vähälle huomiolle ilmastokeskustelussa. Näin siitä huolimatta, että Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä maasta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

− Jostain syystä hallituksen esittelemässä toimenpidesuunnitelmassa asuminen on jäänyt marginaaliin, vaikka kiinteistöt ja asuminen ovat yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista teollisuuden ja liikenteen ohella, sanoo johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt Isännöintiliitosta.

Isännöintiliitto tarttuu tänään ajankohtaiseen aiheeseen järjestämällä jäsenilleen ensimmäisen Energiaseminaarinsa, jossa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja asumisen ympäristövaikutuksista sekä energiaremonttien avustuksista ja rahoituksesta.

Falck-Hvilstafeldtin mukaan koulutukselle on tarvetta, sillä isännöinnillä on keskeinen rooli asumisen ilmastovaikutusten vähentämisessä. Potentiaalia energiasäästöön on etenkin peruskorjausiässä olevissa 1960−80-lukujen rakennuksissa, ja korjaushankkeita suunnitellessa kannattaa samalla arvioida energiasäästötoimet.

− Uuden energia-avustuksen myötä taloyhtiöillä on entistä paremmat mahdollisuudet tehdä energiatehokkuutta parantavia remontteja. Näissä isännöinnillä on keskeinen rooli asian esille nostamisessa, hankkeen valmistelussa, taloyhtiön päätöksenteon tukemisessa sekä sopivien kumppaneiden ja toteutusmallien valinnassa.

Vaatimukset kiristyvät, mutta myös rahaa säästyy

Taloyhtiöiden päästöjen vähentämiseen on myös uusia velvoitteita, kun energiatehokkuusdirektiivi patistaa vedenkulutuksen asuntokohtaiseen mittaamiseen. Direktiivi istuu kuitenkin huonosti suomalaiseen asunto-osakeyhtiömalliin.

− Uusi avustus ja direktiivi vaativat isännöinniltä uudenlaista asiantuntemusta ja ajanhermolla olevan, osaavan ja laadukkaan isännöinnin tarve korostuu entisestään, Falck-Hvistafeldt sanoo.

Energiansäästö ja kulutuksen vähentäminen tuo taloyhtiöön myös rahallista säästöä. Esimerkiksi arkisilla toimenpiteillä, kuten lämmitysdataa seuraamalla ja lämpötilaa säätämällä, voidaan lämmityskuluissa säästää merkittäviä summia.

− Ne osakkaat, jotka eivät murehdi ilmastomuutosta, voidaan saada eurosäästöillä kiinnostumaan taloyhtiön ilmastoteoista.

Lisätietoja:

Marianne Falck-Hvilstafeldt
Johtaja, Isännöintiliitto
p. 040 060 8920
marianne@isannointiliitto.fi

Tutustu myös Kotitalon Ilmastoviisas asuminen -teemasivuun.

Uutishuoneeseen

Artikkeli Isännöinnillä keskeinen rooli asumisen ilmastovaikutusten vähentämisessä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kotitalo: Remonttirahoitus kiristynyt, taloyhtiön remontteja rahoitetaan henkilökohtaisilla lainoilla

Ajankohtaista - To, 01/23/2020 - 08:59

Taloyhtiölainoitus ei ole enää mutkatonta, eikä remonttirahoitus varmaa. Sen on huomannut Jyväskylän Yrityskonsultit Oy:n isännöitsijä Anu Heimala, joka kertoo kokemuksistaan Kotitalon laajassa talousjutussa.  Viimeistään nyt osakkaiden kannattaa ryhtyä varautumaan uudenlaisen remonttirahoituksen aikaan. Se voi tarkoittaa muun muassa oman, henkilökohtaisen lainan ottamista.

Heimalalla on kokemusta siitä, kun pankit tarjoavat taloyhtiölle remonttirahoitusta kokonaiset nolla euroa. Vaikka hankkeita supistettaisiin, eivät pankit aina siitäkään huolimatta tarjoa tarvittua summaa kokonaisuudessaan. Eräässä taloyhtiössä jouduttiin pohtimaan, mistä pieni yhtiö voisi saada puuttuvat 90 000 euroa.

Uusia rahoituskonsteja vanhojen tilalle

Yksi vaihtoehto remontin rahoittamiseen ovat osakkaiden henkilökohtaiset lainat. Jos osakas maksaa hankeosuutensa pois jo ennen urakkaa, ei osakkaan tarvitse enää myöhemmin osallistua lainannostokuluihin eikä urakan aikaisten korkojen maksuun.

Pahimmillaan osakas voi kuitenkin tulla kyynelet silmissä kertomaan, ettei pysty maksamaan omaa osuuttaan etukäteen.

– Silloin muistutan, että huolissaan ei tarvitse olla. Ei voida odottaa eikä edellyttää, että kaikki maksaisivat osuutensa heti pois. Vain se on tärkeää, että ne, jotka saavat omaa lainaa tai joilla on varoja, tuntisivat vastuuta kokonaisuudesta. Lisäksi osakas voi niin halutessaan maksaa etukäteen vaikka 25 prosenttia hankeosuudestaan, Heimala kertoo Kotitalossa.

Yhteisvastuullisuutta on kuitenkin hyvä teroittaa kaikille. Vaikka osa maksaisikin hankeosuutensa etukäteen, ovat he edelleen yhteisvastuullisia taloyhtiön kautta, jos yhtiö menee konkurssiin. Taloyhtiöiden konkurssit ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.

Miksi lainoitus on kiristynyt?

Pankkien kiristynyt linja selittyy osin sillä, että osakkaiden asuntolainat ovat maailmalla suomalaisten pankkien saaman rahoituksen vakuutena, Kotitalo kertoo.

Useimmat pankit eivät voi toimia ainoastaan tallettajiensa varoilla, vaan ne hankkivat markkinoilta lisärahoitusta. Tyypillinen tapa on laskea liikkeelle niin sanottuja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, joita myydään ympäri Eurooppaa. Niillä pankit saavat rahoitusta edullisesti, koska niiden vakuutena toimivat pankkien myöntämät asuntovakuudelliset lainat. Asuntovakuudelliset lainat siis antavat pankeille mahdollisuuden edullisempaan tukkurahoitukseen, koska asunto-osakeyhtiöt rinnastetaan maailmalla kiinteistöihin.

− Se ei näy käytännössä asiakkaalle mitenkään, eikä vaikuta pankin asiakkaan asemaan, mutta se tarkoittaa, että pankit saavat markkinoilta rahaa halvemmalla. Tämä osaltaan mahdollistaa sen, että suomalaiset pankit antavat lähes Euroopan halvinta asuntolainaa, ja muukin pankkirahoitus on Suomessa suhteellisen edullista, kun vertaa mihin tahansa muuhun maahan, POP Pankin johtaja Timo Hulkko sanoo.

Tämän takia on kaikkien suomalaisten edun mukaista, että suomalaisten taloyhtiöiden maine maailmalla on ja pysyy hyvänä. Siksi pienikin epävarmuus otetaan tosissaan, puhutaan sitten ylisuurista taloyhtiölainoista tai taloyhtiön osakkeiden riskikeskittymistä harvoille sijoittajille.

Lue kaikki aiheesta Kotitalosta:

Taloyhtiöiden remonttirahoitus muuttuu − osakas, oletko valmis uuteen aikaan?

Asuntolainasi voi olla maailmalla vakuutena, ja se on yksi syy remonttirahoituksen kiristymiseen

Finanssivalvonta tarkentaa taloyhtiölainojen myöntämisperusteita

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Kotitalo: Remonttirahoitus kiristynyt, taloyhtiön remontteja rahoitetaan henkilökohtaisilla lainoilla julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöille tarjolla ilmaista remonttirahaa, avustuksia jaossa viime vuotta enemmän

Ajankohtaista - Ma, 01/13/2020 - 07:00

Taloyhtiön korjaushanke tai perusparannus voi maksaa suuriakin summia, mutta aivan kaikkea ei tarvitse maksaa omasta pussista. Valtio ja kaupungit tukevat taloyhtiöitä monissa hankkeissa.

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettujen korjausavustusten määrä on vähentynyt pitkään. Vuonna 2020 mukaan tuli kuitenkin kaksi uutta tukea: energia- ja sisäilma-avustus. Myös sähköautojen latausinfran rakentamisen avustuksen kokonaissumma nousi ja tänä vuonna avustusta on jaossa 5,5 miljoonaa euroa.

Useita avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Myös ELY-keskus, Museovirasto ja kunnat tukevat erilaisissa hankkeissa.

Näitä avustuksia taloyhtiöt voivat hakea:
 • Energia-avustus
 • Sisäilma-avustus
 • Esteettömyysavustus
 • Hissiavustus
 • Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus
 • Rakennusperinnön hoitoavustus
 • Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

Lue, miten suuria avustukset ovat ja millä ehdoilla niitä myönnetään: Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi vuoden 2020 taloyhtiöiden avustukset

Artikkeli Taloyhtiöille tarjolla ilmaista remonttirahaa, avustuksia jaossa viime vuotta enemmän julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Vinkit sujuvaan jouluun & vuodenvaihteeseen taloyhtiössä

Ajankohtaista - Ti, 12/17/2019 - 08:00

Monissa taloyhtiöissä on jo valmistauduttu jouluun ja vuodenvaihteeseen erilaisin koristuksin ja puurojuhlin. Pyhät ja lomat sujuvat sopuisasti ja turvallisesti, kun muistaa muutamat vinkit.

Turvallisuus ennen kaikkea
 • Kynttilöitä ei saa jättää palamaan vahtimatta. Pienikin kynttilä aiheuttaa suuren vaaran esimerkiksi liian lähellä verhoa tai palavalla alustalla. Liian lähelle toisiaan sijoitetut tuikut voivat roihahtaa suureen liekkiin.
 • Valosarjojen kunto pitää tarkistaa ennen niiden kytkemistä joulukuuseen tai parvekkeelle. Viallinen sähköjohto aiheuttaa tulipalovaaran.
 • Raketteja ei saa ampua missä sattuu, vaan esimerkiksi kaupunkialueella täytyy noudattaa kaupunkikohtaisia rajoituksia. Raketit kannattaakin ampua muualla kuin taloyhtiön pihalla.
Kierrätä jätteet oikein
 • Lahjapaperit kuuluvat sekajätteeseen.
 • Ei kinkkurasvaa viemäriin! Viemäriin kaadettu rasva tukkii putket. Kinkkurasva jähmetetään biojätepussissa tai sanomalehdessä, jolloin se viedään biojätteeseen. Rasvan voi kaataa myös maitotölkkiin ja viedä jähmettyneenä sekajätteeseen.
 • Joulun jälkeen joulukuusi kuljetetaan esimerkiksi lakanassa jätekatoksen luo. Lakanasta neulaset voi pudistella ulos, eikä rappu sotkeennu.
 • Joulun pyhinä kannattaa olla kärsivällinen, sillä myös jätehuolto lomailee. Roskaakin tulee tavallista enemmän, joten jäteastiat voivat olla muutaman päivän ajan poikkeuksellisen täynnä.
Naapurisopua unohtamatta
 • Kaikki eivät vietä joulua. Naapurien joulurauhaa voi kuitenkin kunnioittaa esimerkiksi jättämällä kodin remontit toiseen hetkeen.
 • Joulusaunan jälkeen jokaisen saunojan täytyy siivota jälkensä, ja erityisen hyvin silloin, jos olet vastonut tai vihtonut. Näin seuraavan saunojan on mukava tulla omalle vuorolleen.
 • Parvekkeelle saa laittaa jouluvaloja. Jos välkkyvä valo häiritsee naapuria, kannattaa asiassa yrittää päästä sopuun keskustelemalla.
 • Jos järjestää uudenvuoden juhlat tai muut pirskeet, juhlista kannattaa kertoa kerro naapureille etukäteen. Hiljaisuutta täytyy noudattaa myös juhlakaudella.

 

Lue lisää Kotitalosta: Näin lajittelet joulun ja uudenvuoden jätteet oikein

Lue lisää Kotitalosta: Saako kerrostalossa ripustaa kranssin ulko-oveen ja muita joulun kysymyksiä

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Vinkit sujuvaan jouluun & vuodenvaihteeseen taloyhtiössä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Ilmalämpöpumpun asentaminen huoneistoparvekkeelle vaatii edelleen taloyhtiön suostumuksen

Ajankohtaista - Ti, 12/10/2019 - 10:05

Turun hovioikeuden tuomio on herättänyt keskustelua viime päivinä. Ratkaisun mukaan osakas sai asentaa huoneistoparvekkeelleen ilmalämpöpumpun taloyhtiön kiellosta huolimatta. Isännöintiliiton lakiasiantuntijat pitävät tilannetta ratkaisusta huolimatta epäselvänä.

– Erikoisen hovioikeuden ratkaisusta tekee se, että korkein oikeus on vuonna 2013 päätynyt samankaltaisessa tapauksessa aivan erilaiseen ratkaisuun. Silloin korkein oikeus katsoi, että osakehuoneiston ja huoneistoparvekkeen väliin jäävä ulkoseinä on sijainnistaan huolimatta yhtiön hallinnassa. Siten taloyhtiö on voinut kieltää päätöstään perustelematta seinään tehtävät muutostyöt, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia sanoo.

Tuoreessa Turun hovioikeuden tapauksessa oikeus päätyi toisenlaiseen ratkaisuun ja katsoi, että kyseinen seinä on osakkaan hallinnassa. Hovioikeuden mukaan seinään sai siten tehdä reiän osakkaan asennuttamaa ilmalämpöpumppua varten yhtiön kiellosta huolimatta. Käräjäoikeus oli aiemmin noudattanut asiassa korkeimman oikeuden linjaa.

Oikeustila nyt epäselvä

Isännöintiliiton lakiasiantuntijat pitävät oikeustilaa edelleen epäselvänä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja korkein oikeus myöntänee ratkaisujen ristiriitaisuuden vuoksi tapaukselle valitusluvan. Kun valitus aikanaan käsitellään, tilanne selkenee.

– Suosittelemme, että siihen saakka taloyhtiöissä noudatetaan korkeimman oikeuden ratkaisun linjaa, sillä sen painoarvo on hovioikeuden ratkaisua suurempi, Lauhia sanoo.

Rakennuksen ulkoseinä on taloyhtiön kunnossapitovastuulla, joten siihen kohdistuvaan muutostyöhön täytyy saada taloyhtiön suostumus. Taloyhtiö voi asettaa muutostyölle ehtoja ja viimekädessä myös kieltää sen kokonaan. Näin ollen, vaikka hovioikeuden ratkaisu jäisi pysyväksi, voidaan taloyhtiöissä edelleen kieltää ilmalämpöpumppujen asennukset, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkaalle koituva hyöty. Tällöin muutostyön kieltäminen on kuitenkin perusteltava.

Lue lisää Kotitalon blogista: Ilmalämpöpumppu parvekkeelle – ei edelleenkään niin yksinkertaista

Uutishuoneeseen

Artikkeli Ilmalämpöpumpun asentaminen huoneistoparvekkeelle vaatii edelleen taloyhtiön suostumuksen julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Isännöitsijät huolissaan katto- ja julkisivuremonttien lykkäämisestä

Ajankohtaista - Ti, 12/10/2019 - 06:15

Isännöitsijöiden mukaan taloyhtiöissä ryhdytään katto- ja julkisivuremontteihin liian myöhään. Remonttien siirtämisen seurauksena taloyhtiöille voi tulla lähivuosina ikäviä yllätyksiä, kun sekä putkiremontit että katto- ja julkisivuremontit tulevat ajankohtaisiksi samaan aikaan. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton tekemästä Katto- ja julkisivubarometrista.

Isännöintiliiton selvitykseen vastanneista isännöitsijöistä vain neljäsosa on sitä mieltä, että katto- ja julkisivuremontteja tehdään taloyhtiöissä oikeaan aikaan. Isännöitsijöiden mielestä kattojen ja julkisivujen ylläpitoon ei ylipäänsä panosteta riittävästi ja hankkeita lykätään tulevaisuuteen.

− Putkiremonttien saama huomio voi vaikuttaa siihen, ettei taloyhtiöissä ymmärretä kattojen ja julkisivujen korjaustarpeita riittävästi eikä remontteja tehdä ajallaan. Selvitys paljasti, että isännöitsijöiltä jää vähintään yksi katto- ja julkisivuremontti vuodessa toteuttamatta, eli käytännössä tuhansia remontteja voi jäädä muiden korjausten jalkoihin, sanoo Isännöintiliiton kehitysjohtaja Reetta Yrttimaa.

Katto- ja julkisivuremontit ovat ajankohtaisia erityisesti 1970-luvulla rakennetuissa taloissa, eli niissä samoissa, jotka ovat myös putkiremontti-iässä.

− Rakennusten osien elinkaaret menevät osittain samassa syklissä, jolloin samaan aikaan voi tulla tarve usealle remontille. Jotta osakkaat selviävät taloyhtiön isojen remonttien aiheuttamista asuinkustannusten noususta, täytyy rakennuksia ylläpitää pitkäjänteisesti ja jaksottaa remontteja vähintään kymmenen vuoden tähtäimellä, Yrttimaa muistuttaa.

Äärisäät koettelevat kattoja ja julkisivuja

Putkiremonttien tavoin katto- ja julkisivuremontit onnistuvat keskimäärin erittäin hyvin: selvityksen mukaan ne pysyvät aikataulussa ja budjetissa ja työn laatu on hyvää. Niistä kuitenkin puhutaan vähän sekä taloyhtiöissä että julkisessa keskustelussa.

− Valtaosa selvitykseen vastanneista isännöitsijöistä toivoo, että katoista ja julkisivuista käytäisiin samanlaista yhteiskunnallista keskustelua kuin putkiremonteista, koska tekemättömät remontit laskevat kiinteistön arvoa. Ja jos ikkunoista vetää, katto vuotaa tai parvekkeista tippuvat rappaukset, asumismukavuus vähenee ja asuinkustannukset nousevat esimerkiksi energiahukan takia, Yrttimaa sanoo.

Remonttien tarpeellisuus korostuu lähivuosina entisestään, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisäät, kuten myrskytuulet ja viistosateet, koettelevat kattoja ja julkisivuja.

− Ilmastonmuutos vaikuttaa kiinteistönpitoon jo nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Talojen rakennus- ja korjaustavoissa pitää ottaa huomioon muuttuvat säätilat. Esimerkiksi voimistuneiden myrskytuulten takia peltikattojen ja ikkunapeltien kiinnitykset pitää tehdä aiempaa tukevammin.

Tutustu selvityksen tuloksiin

Lisätietoja:

Reetta Yrttimaa
Kehitysjohtaja, Isännöintiliitto
p. 044 548 5281
reetta.yrttimaa@isannointiliitto.fi

Isännöintiliiton tekemään Katto- ja julkisivubarometriin vastasi 198 isännöitsijää. Selvityksen kohteena olivat isännöitsijän viimeisimmäksi toteuttamat julkisivu-, katto-, ikkuna- ja ovi- sekä parvekeremontit. Selvityksen rahoittivat Balco, Kattotutka, Pihla Group ja Vahanen.

Uutishuoneeseen

Artikkeli Isännöitsijät huolissaan katto- ja julkisivuremonttien lykkäämisestä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Isännöinnillä iso rooli osakkaiden velkaantumisen ehkäisemisessä

Ajankohtaista - To, 11/28/2019 - 10:04

Suuret taloyhtiölainat korostavat isännöinnin merkitystä taloyhtiön talouden hoitamisessa ja osakkaiden yhdenvertaisessa kohtelussa. Isännöintiliiton mukaan yksi keino pitää huolta taloyhtiön taloudesta voisi olla huoneiston hallintaanoton nopeuttaminen.

Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Liiton mielestä velkaantumisen suurin riski ei kuitenkaan piile asuntolainoituksessa, vaan kulutusluotoissa, pikavipeissä ja uudiskohteiden ylisuurissa taloyhtiölainoissa.

– On hyvin vaarallista, jos kaikki matalalla myyntihinnalla asunnon ostaneet eivät ymmärrä, että suurta taloyhtiölainaosuutta pitää ennen pitkää maksaa takaisin joka kuukausi hyvinkin isona rahoitusvastikkeena, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Osakkaiden yhä suuremmat taloyhtiölainaosuudet ovat kasvattaneet isännöinnin roolia taloyhtiön talouden hoitamisessa entisestään. Isännöinti seuraa taloyhtiön maksukykyä sekä tuottaa ja ylläpitää tietoja, jotka koskevat taloyhtiön lainoja ja osakkaiden lainaosuuksia.

– Suuren taloyhtiölainan kohdalla myös kuukausittainen rahoitusvastike on suuri. Tämän takia isännöinnin tekemä vastikevalvonta ja ripeä puuttuminen maksuhäiriöihin ovat ehdottoman tärkeitä paitsi taloyhtiön taloudelle, myös osakkaiden yhdenvertaiselle kohtelulle.

Hallintaanottoprosessi on liian hidas

Osakkaiden asumiskulut voivat kasvaa huomattavasti, kun taloyhtiölainan lyhennysvapaa päättyy. Silloin osakkaan täytyy maksaa taloyhtiölainaa pois rahoitusvastikkeen muodossa oman asuntolainan lyhennystensä lisäksi. Jos joku osakas ei selviydy kuukausittaisista rahoitusvastikkeistaan, rästit kasaantuvat nopeasti isoiksi ja kaatuvat pahimmillaan muiden osakkaiden maksettavaksi.

Tällaisen tilanteen syntymistä voitaisiin ehkäistä nopeuttamalla huoneiston hallintaanottoprosessia silloin, kun rästit johtuvat maksamattomista vastikkeista.

– Vuokrasuhdekin voidaan purkaa ilman varoitusta silloin, kun vuokria on tietty määrä maksamatta. Tällä hetkellä huoneiston hallintaanottoprosessissa menee rästien synnystä vähintään puoli vuotta siihen, kun asunto on tyhjä ja vuokrattavissa. Tämä tulee osakkaille kalliiksi, Koro-Kanerva sanoo.

Kotitalouksien liiallista velkaantumista pitäisi ehkäistä myös puhumalla taloyhtiölainoista aiempaa selkeämmin. Myyjän eli rakennuttajan tehtävänä on tuoda ymmärrettävästi esille suuret asumiskustannukset, jotka liittyvät pääomavastikkeisiin ja keskeisiin lainaehtoihin.

– Uuden taloyhtiön lainan neuvottelee rakennuttaja, joka ei vastaa sen takaisinmaksusta. On tärkeää, että lainaehdot sovitaan taloyhtiön kannalta mahdollisimman edullisesti ja ne kerrotaan ostajille yksityiskohtaisesti.

Lisätietoja:

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Isännöinnillä iso rooli osakkaiden velkaantumisen ehkäisemisessä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kotitalo on nyt koko taloyhtiön ajankohtaismedia

Ajankohtaista - Ti, 11/26/2019 - 13:31

Kotitalo-lehti on nyt koko taloyhtiön asumisen ajankohtaismedia, joka edistää osakkaiden ja asukkaiden ymmärrystä taloyhtiöasumisen asioista. Kotitalo kertoo, mitä isännöinti tekee, ja sen tarkoitus on helpottaa niin isännöinnin kuin taloyhtiöissä asuvien arkea.

Verkkolehden uudistuksen myötä myös Kotitalon tilausmalli päivittyi. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta ja siitä kerrotaan kaikille Kotitalon tilaajille ensi vuoden ensimmäisessä lehdessä. Jatkossa Kotitalon tilaus on koko taloyhtiölle, jolloin laadukkaista asumisen sisällöistä hyötyvät hallituksen lisäksi kaikki osakkaat ja asukkaat.

Taloyhtiötilauksella taloyhtiön osakkaat ja asukkaat saavat lukuoikeuden uudistuneeseen kotitalolehti.fi-verkkolehteen ja hallitus vuoden paperilehdet, 8 numeroa. Osakkaat ja asukkaat saavat avaimet verkkolehteen tekemällä taloyhtiökoodilla käyttäjätunnukset kotitalolehti.fi:ssä.

Käyttäjätunnuksia pääsee tekemään talvella 2020. Taloyhtiökoodi löytyy jokaisen paperilehden takakannesta osoitteen yläpuolelta. Tarkemmat ohjeet tunnusten luomiseksi löytyvät Kotitalo-lehdestä, kun palvelu otetaan käyttöön.

Kotitalo-printtilehti on isännöinnin asiakaslehti ja tarjolla kaikkien Isännöintiliiton jäsenyritysten asiakkaille ja muille taloyhtiöasumisesta kiinnostuneille.

Artikkeli Kotitalo on nyt koko taloyhtiön ajankohtaismedia julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma ei pelasta, jos viestintä ei tavoita asukkaita

Ajankohtaista - Ti, 11/26/2019 - 06:00

Suomessa on väkilukuun suhteutettuna paljon palokuolemia. Vuonna 2018 rakennuksissa sattuneista palokuolemista noin puolet tapahtui taloyhtiöissä. Parhaiten palot estetään toimivilla palovaroittimilla ja muistuttamalla turvallisen asumisen pelisäännöistä. Myös pelastussuunnitelman tulee olla ajan tasalla ja asukkaiden tiedossa.

Lain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen huoneiston asuinrakennuksiin. Pelkkä paperin täyttäminen ei riitä, eikä suunnitelman olemassaolo itsessään pelasta ihmishenkiä.

– Oleellista on tunnistaa oman taloyhtiön riskit ja tehdä toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi on äärettömän tärkeää, että talon turvallisuusasioista tiedotetaan asukkaille. Pelastussuunnitelmaa täytyy aktiivisesti toteuttaa käytännössä ja arjen tasolla niin, että jokaisella taloyhtiön asukkaalla on tietoa ja myös tunne turvallisuudesta, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén sanoo.

Taloyhtiö voi ulkoistaa pelastussuunnitelman tekemisen joko tätä palvelua tarjoavalle isännöintiyritykselle tai kiinteistö- ja turvallisuusalan yritykselle. Suunnitelma täytyy pitää ajan tasalla ja tehdä käytännön työtä sen eteen: huoltaa sammuttimet ja sprinklerit, tehdä niiden lakisääteiset tarkastukset ja pitää esimerkiksi pelastustiet kunnossa ja talvella lumesta vapaana.

Pelastussuunnitelmasta täytyy tiedottaa tarpeeksi usein, jotta uudetkin asukkaat ovat ajan tasalla. Asukkaita täytyy myös ohjeistaa ilmoittamaan havaitsemistaan vaaranpaikoista tilanteen mukaan joko huoltoyhtiöön, hallitukselle tai isännöintiin.

Taloyhtiön kannattaa hoitaa palovaroittimien kunnossapito

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat taloyhtiön vastuulla, mutta patterikäyttöisistä varoittimista huolehtivat asukkaat. Isännöintiliitto suosittelee, että taloyhtiö ottaa myös nämä varoittimet vastuulleen. Näin varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on toimiva palovaroitin.

– Palovaroittimen vuosihuolto on pieni kustannus verrattuna palovahinkoihin. On aina hienoa kuulla yhtiöistä, jotka ovat ottaneet palovaroittimien kunnossapidon ja patterien vaihdon hoidettavakseen. Pariston vaihtaminen voi olla hankalaa esimerkiksi ikäihmiselle ja se voi unohtua nuoremmaltakin, Sallmén sanoo.

Joulun aikaan paloturvallisuus nousee entistä tärkeämpään rooliin, kun kynttilöitä ja piharoihuja poltetaan paljon ja monenlaiset sähkövalot koristavat huoneistoja ja pihoja. Taloyhtiöissä kannattaa tiedotteilla muistuttaa asukkaita huolehtimaan tulien ja valojen paloturvallisesta käsittelystä.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 23.11.1.12. Joulukuun ensimmäinen on myös palovaroitinpäivä.

Lue lisää Kotitalosta: Liian moni taloyhtiö reputtaa paloturvallisuudessa murheellisin seurauksin – siksi pelastussuunnitelmaan pitää panostaa 

Artikkeli Taloyhtiön pelastussuunnitelma ei pelasta, jos viestintä ei tavoita asukkaita julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Sähköautoja koskeva lakiluonnos toisi uusia haasteita taloyhtiöiden korjausrakentamiseen

Ajankohtaista - Pe, 11/15/2019 - 12:40

Hallituksen EU-direktiiviä tiukempi lakiluonnos sähköautojen latausmahdollisuuksista voi pahimmillaan johtaa siihen, että taloyhtiöt jättävät tärkeät korjaukset kustannussyistä tekemättä. Esitys ei myöskään ota riittävästi huomioon alueellisia eroja.

Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sähköautojen latausmahdollisuutta taloyhtiöissä. Isännöintiliiton mielestä hallituksen lakiluonnos sähköautojen latausmahdollisuuksista on kuitenkin liian tiukka verrattuna siihen, mitä direktiivi edellyttää. Hallituksen direktiiviin esittämät kiristykset voivat muun muassa kohdentaa latauspisteinvestoinnit alueellisesti vääriin paikkoihin.

– Käsityksemme on, että sähköautot lisääntyvät eniten pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa. Lakiluonnos ei ota tätä asiaa kuitenkaan huomioon, vaan pakottaisi latauspisteinvestointeihin samalla lailla joka puolella Suomea ja jo melko pienissäkin taloyhtiöissä, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Isännöinti painii eri puolilla Suomea hyvin erilaisten haasteiden kanssa. Esimerkiksi muuttotappiokuntien taloyhtiöissä korjausvelka ja välttämättömien korjausten rahoittaminen ovat usein paljon ajankohtaisempia aiheita kuin sähköautot.

– Direktiivin velvoitteen ylittävät latauspisteinvestoinnit pitäisi tehdä osakkaiden päätösten ja tarpeen mukaan, ei lain määrääminä. Ei varmasti ole kenenkään mielestä toivottavaa, että taloyhtiö joutuu tekemään kalliin investoinnin ja 10 vuoden kuluttua parkkipaikalla on vain yksi sähköauto, Sallmén sanoo.

Lakiluonnoksen mukaan uudet tai laajasti korjattavat asuinrakennukset, joissa on vähintään viisi pysäköintipaikkaa, joutuisivat varustamaan kaikki paikat latausvalmiudella. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi 80 pysäköintipaikan taloyhtiö joutuisi laissa tarkoitetun laajamittaisen korjauksen yhteydessä asentamaan putkitukset ja kasvattamaan sähköverkon kapasiteetin niin, että kaikkiin 80:aan autopaikkaan voitaisiin asentaa myöhemmin latauspiste. Hallituksen direktiiviä tiukemman lakiluonnoksen takia velvoite koskisi suurempaa määrää taloyhtiöitä kuin direktiivi edellyttäisi.

Lakiluonnoksella vaikutuksia esimerkiksi linjasaneerausten toteutukseen

Sallménin mukaan osa tietynlaisista korjaushankkeista voisi pahimmillaan jäädä taloyhtiöissä tekemättä. Jos korjaus nimittäin tulkitaan lain tarkoittamalla tavalla laajamittaiseksi, taloyhtiöille tulisi velvollisuus asentaa latausvalmius.

Esimerkiksi rakennuksen sähköverkon saneeraus putkiremontin yhteydessä, kun pysäköintipaikat sijaitsevat rakennuksessa, voisi olla hanke, jossa taloyhtiön pitäisi lisätä sähköautojen latausvalmius lakiesityksen mukaisesti.

– Tämä voisi joissain taloyhtiöissä tarkoittaa sitä, että putkiremonttiin tyypillisesti liitetty sähköverkon uusiminen jätettäisiin tekemättä tai siirrettäisiin, mikä olisi todella epätarkoituksenmukaista.

Hallituksen lakiluonnos sai kovaa arvostelua lausunnonantajilta eikä Sallmén usko, että esitys menee nykyisen kaltaisena eduskunnan käsiteltäväksi. Aikataulu on kuitenkin tiukka, sillä direktiivi velvoittaa, että laki pitää saada voimaan 10. maaliskuussa 2020.

Lisätietoja:

Jaana Sallmén
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jaana.sallmen@isannointiliitto.fi

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Sähköautoja koskeva lakiluonnos toisi uusia haasteita taloyhtiöiden korjausrakentamiseen julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiön yleisavainta on säilytettävä huolellisesti

Ajankohtaista - Ke, 11/06/2019 - 07:00

Taloyhtiön yleisavaimen säilytys kannattaa ulkoistaa huoltoyhtiölle tai lukkoliikkeelle. Jos hallitus kuitenkin haluaa säilyttää avainta itse, täytyy noudattaa erityistä huolellisuutta ja tarkistaa vakuutukset.

Taloyhtiö on vastuussa yleisavaimista, sillä asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa perusjärjestelmistä, joihin myös lukitusjärjestelmä kuuluu. Yleisavainta on säilytettävä huolellisesti, eikä sitä saa käyttää jokapäiväisenä käyttöavaimena.

– Se, mitä pidetään huolellisena säilytystapana, arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ainakin avain on merkittävä siten, ettei sitä voi yhdistää tiettyyn paikkaan, ja sitä on suositeltavaa säilyttää lukkojen takana. Mikäli huolellisuutta ei noudata ja yleisavain joutuu vääriin käsiin, voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia sanoo.

Avainta säilyttävän hallituksen muistilista

Avainhallinnan organisointi kuuluu lakimääräiseen isännöintiin, ja usein isännöintiyritys ulkoistaa avainhallinnan huoltoyhtiölle tai lukkoliikkeelle. Vaikka taloyhtiöllä ei olisi isännöintiä, kannattaa avainhallinnasta huolehtiminen antaa ammattilaisten käsiin.

Jos hallitus haluaa itse vastata avainhallinnasta, kannattaa muistaa seuraavat seikat:

 • Joku hallituksen jäsenistä kannattaa nimetä avainhallinnasta vastaavaksi henkilöksi.
 • Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten avainten huolellinen säilytys.
 • Mikäli yleisavainta säilytetään kiinteistössä, kannattaa tarkistaa, mitä kiinteistövakuutus- ja kiinteistönomistajan vastuuvakuutusehdot sanovat avainten säilytyksestä ja tehdä säilytysratkaisut sen mukaisesti.
 • Ovenavauspalvelu on nykyaikaa ja ainakin isoissa yhtiöissä myös tarpeen. Jos avaimen unohtaneet asukkaat jäävät pulaan eikä palvelua ole tarjolla, eivät he varmastikaan ole tyytyväisiä järjestelyyn. Näin ollen yhtiön on periaatteessa tarjottava ovenavauspalvelua.

Lue koko juttu kotitalolehti.fi:stä

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiön yleisavainta on säilytettävä huolellisesti julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Sähköautojen latauspisteiden hankintatukea haettu eniten pääkaupunkiseudulle

Ajankohtaista - Pe, 11/01/2019 - 07:00

Taloyhtiöt ovat hakeneet ahkerasti tukea sähköautojen latauspisteiden asentamiseksi, johon ARA jakaa vuosittain 1,5 miljoonaa euroa. Summa tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää tukea latauspisteiden hankintaan asuinrakennuksen omistaville taloyhtiöille ja niiden omistamille pysäköintiyhtiöille. Tukea jaetaan myös projektin edellyttämien sähköjärjestelmämuutosten, kaapelointien ja maanrakennustöiden toteuttamiseen.

ARAn ylitarkastaja Kari Lappalainen kertoo ARAn vastaanottaneen elokuun puoliväliin mennessä vajaat 180 avustushakemusta ja tukipäätökset oli tehty 127 hankkeesta. Tukea oli myönnetty 32 paikkakunnalle eri puolille Suomea. Eniten hakemuksia oli tullut pääkaupunkiseudulta, Tampereelta ja Turusta.

Kasvavasta kysynnästä huolimatta Lappalainen uskoo, että jaettavaa riittää loppuvuoteen asti. Tuen taustalla on valtion tavoite lisätä ihmisten siirtymistä sähköautoiluun. Tämänhetkisen päätöksen mukaan ARA jakaa tukea kolmen vuoden ajan. Vuosittain jaettavana on 1,5 miljoonan euron tukipotti.

– Uusimmassa hallitusohjelmassa on kuitenkin todettu, että tukea tullaan jatkamaan ja sen suuruutta korotetaan. Jatkoa on siis odotettavissa, Lappalainen sanoo.

Lue koko juttu kotitalolehti.fistä.

Artikkeli Sähköautojen latauspisteiden hankintatukea haettu eniten pääkaupunkiseudulle julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Suomen parhaaksi taloyhtiöksi on valittu vantaalainen As Oy Säästöpyrstö

Ajankohtaista - Ke, 10/02/2019 - 12:15

Suomen parhaaksi taloyhtiöksi on tänään valittu As Oy Säästöpyrstö, joka erottui edukseen muun muassa selkeällä tulevaisuuden tavoitteella ja visiolla: yhtiö haluaa olla yksi Vantaan arvostetuimmista taloyhtiöistä vuonna 2028.

Tuomaristo kiitti yhtiötä myös avoimuudesta. Avoin taloushallinto ja osakkaidenkin pääsy tärkeiden asiakirjojen ääreen sujuvoittaa asumista.

– Lisäksi taloyhtiöllä on sen omiin tarpeisiin tehty strategia, joka on pohdittu tarkkaan niin vahvuuksien kuin heikkouksienkin kautta. Taloyhtiön viestinnässä otetaan huomioon kaikki osakkaat ja asukkaat: viestintä ulottuu perinteisestä ilmoitustaulu- ja kirjeviestinnästä Facebook-ryhmään ja taloyhtiösivuihin, tuomaristo perusteli valintaa.

Kotitalo-median päätoimittaja Maria Mäkisen mukaan kilpailu nostaa taloyhtiöasumisen profiilia sekä hallituksen ja isännöinnin hyvän ja toimivan yhteistyön merkitystä.

– 2,7 miljoonaa suomalaista asuu taloyhtiöissä. Julkisuudessa puhutaan usein taloyhtiöelämän ongelmista, vaikka suurin osa on tyytyväisiä asumismuotoonsa. Haluamme tuoda esille hyviä esimerkkejä suunnitelmallisesta taloyhtiön kehittämisestä, jota hallitus, isännöinti ja osakkaat ja asukkaat tekevät yhteistyössä.

Kunniamaininnan kilpailussa sai turkulainen As Oy Sairashuoneenkatu 14. Finaalissa olivat myös Asunto Oy Jalkarannan-Metsä (Lahti), As Oy Pusurikallio (Forssa) ja Asunto-osakeyhtiö Vallilan Pienasunnot N:o 2 (Helsinki).

Suomen paras taloyhtiö -kilpailun järjestää Isännöintiliiton julkaisema Kotitalo-media. Paras taloyhtiö palkitaan joka toinen vuosi Kiinteistömessuilla. Tänä vuonna etsittiin yhtiötä, joka suunnittelee tulevaisuutta pitkäjänteisesti ja viestii esimerkillisesti. Voittajat valitsi raati, johon kuuluivat Kotitalo-median päätoimittaja Maria Mäkinen, Motivan viestintäjohtaja Kati Laakso, Vahanen Pro:n strategia-asiantuntija Anu Norros ja Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Palkinnoksi voittajayhtiö sai kunniakirjan ja 1 000 euroa.

Artikkeli Suomen parhaaksi taloyhtiöksi on valittu vantaalainen As Oy Säästöpyrstö julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Viisi vinkkiä osakkaan remonttiin

Ajankohtaista - Ti, 09/24/2019 - 14:31

Omaa asuntoa voi sisustaa ja pintaremontoida ihan miten haluaa, mutta isommissa ehostuksissa täytyy muistaa muutama asia. Viiden kohdan muistilista varmistaa, että remontti sujuu oikein.

1. Älä unohda remontti-ilmoitusta

Mikäli remontti vaikuttaa rakenteisiin tai naapuriasuntoihin, täytyy ennen töiden aloittamista tehdä remontti- eli muutostyöilmoitus. Esimerkiksi lattiatyöt täytyy ilmoittaa, koska lattiamateriaalin vaihtaminen uuteen voi aiheuttaa sen, että askelet kuuluvat aiempaa paremmin alakertaan.

Vasta kun muutostyöilmoitus on käsitelty ja hyväksytty, voi osakas aloittaa remontin.

2. Teetä asbestikartoitus ammattilaisella

Jos remontissa puretaan rakenteita ja talo on valmistunut ennen vuotta 1994, pitää tehdä asbestikartoitus. Asbestinäytteen voi ottaa vain alan ammattilainen, eikä pelkkä näyte vielä ole lain vaatima kartoitus. Vanhassa talossa asbestinäyte täytyy ottaa jopa silloin, kun repii pois tapetteja.

3. Palkkaa ammattilainen tekijäksi

Mikäli kyse on pienemmästä työstä, kuten tapetoinnista, joka sujuu itseltä, voi pienet kunnostukset tehdä itse. Jos itsellä ei ole tarvittavia taitoja, täytyy hankkia ammattilainen tekemään työt. Etenkään mahdollisesti vaarallisia töitä, kuten sähkötöitä, ei saa mennä tekemään itse.

Jos ammattilaisen löytäminen tuntuu hankalalta, kannattaa jo muutostyöilmoitusta tehdessä kysyä, onko isännöinnillä tiedossa osaavia tekijöitä. Ammattilaista voi myös etsiä esimerkiksi netin kautta tai tuttavien suositusten perusteella. Joka tapauksessa kannattaa tarkistaa, että henkilöllä on asianmukainen ammattitaito ja mahdolliset luvat kunnossa. Töistä ja kustannuksista sovitaan kirjallisesti.

4. Huolehdi valvonnasta ja tarkastuksista

Remonttia täytyy aina valvoa, mutta valvonnan määrä vaihtelee. Pienemmissä remonteissa valvontaan voi riittää osakkaan omavalvonta, johon voi kuulua esimerkiksi työvaiheiden valokuvaaminen ja kuvien toimittaminen isännöitsijälle.

Isommissa remonteissa taas taloyhtiö voi asettaa työlle valvojan, joka seuraa remontin etenemistä tarkastuskäynneillä. Valvonnasta koituvan laskun maksaa osakas, joka voi halutessaan palkata lisäksi oman valvojan.

Isommissa remonteissa tehdään yleensä lopputarkastus ja esimerkiksi märkätilojen saneerauksessa tarkastuksia tehdään myös työvaiheiden välillä. Valvonta ja tarkastukset ovat kaikille hyödyksi. Kun remontista on asianmukaiset tiedot, säilyy tieto huoneiston historiasta isännöitsijäntodistuksessa.

Luvaton remontti, jossa valvontaa ja tarkastuksia ei tehdä, on pahimmillaan haitaksi niin taloyhtiölle kuin osakkaallekin. Esimerkiksi huolimattoman remontin vuoksi syntynyt vesivahinko on muille asukkaille inhottava riesa ja osakkaalle siitä koituu kallis lasku.

5. Hae kotitalousvähennystä

Osakas voi saada kotitalousvähennystä sellaisista kunnossa pito- ja perusparannustöistä, jotka eivät ole yhtiön vastuulla, eli käytännössä huoneiston sisäosien ”mukavuus-remontoinnista”, kuten keittiö- ja kylpyhuoneremonteista.

 

Lue lisää Kotitalosta: Osakas, ethän ryhdy remonttiin suin päin? Muista muutostyöilmoitus, valvonta ja tarkastukset

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Viisi vinkkiä osakkaan remonttiin julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kuukauden kysymys: Saako osakas nähdä taloyhtiön tutkimusraportit?

Ajankohtaista - Ma, 09/09/2019 - 09:26

Tämä osio on rajattu Isännöintiliiton jäsenille.

Artikkeli Kuukauden kysymys: Saako osakas nähdä taloyhtiön tutkimusraportit? julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Osakehuoneistorekisteriin siirtymistä voi odotella rauhassa

Ajankohtaista - To, 09/05/2019 - 14:00

Isännöintipalvelujen piirissä olevat taloyhtiöt voivat odotella rauhassa siirtymistä osakehuoneistorekisteriin. Käytännössä siirto tapahtunee vuoden 2020 lopussa.

Pienet omatoimitaloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin jatkossa aiempaa helpommin, kun siirtoa varten tehty uusi sähköinen palvelu otetaan lokakuussa käyttöön. Siirtopalvelu löytyy osakehuoneistorekisteri.fi-sivuston kautta.

Isännöintipalveluiden piirissä olevat taloyhtiöt voivat rauhassa odotella. Työkalut siirtoon ovat käytössä näillä näkymin vuoden 2020 loppupuolella. Vastuu osakehuoneistorekisteriin siirtymisestä on taloyhtiöllä, mutta käytännön siirtotyön hoitaa isännöintiyritys.

Rekisterissä jo yli 800 taloyhtiötä

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt ovat tähän mennessä voineet siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vain toimittamalla tiedot Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun paperisella lomakkeella. Vaikka siirron tekeminen ilman sähköistä palvelua on ollut hankalaa, rekisterissä on jo nyt kourallinen myös vanhempia taloyhtiöitä.

Sen sijaan uusia, tänä vuonna perustettuja taloyhtiöitä on osakehuoneistorekisterissä on jo yli 800. Nämä taloyhtiöt ovat perustettu suoraan paperittomaan aikaa, toisin sanoen niille ei koskaan paineta osakekirjoja, vaan omistusoikeus näkyy merkintänä osakehuoneistorekisterissä.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen huoneistotietojärjestelmään kootaan vähitellen tiedot taloyhtiöistä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista ja panttauksista. Tietojen siirto on maksutonta, kun se tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Siirron jälkeen vastuu osakeluettelon ylläpidosta siirtyy Maanmittauslaitokselle, ja taloyhtiöt ja isännöitsijät saavat osakastiedot suoraan huoneistotietojärjestelmästä.

Lue lisää Kotitalo-lehdestä

 

Artikkeli Osakehuoneistorekisteriin siirtymistä voi odotella rauhassa julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Näin järjestyssäännöt päivitetään tähän päivään

Ajankohtaista - Ti, 09/03/2019 - 10:03

Jos taloyhtiössä havahdutaan siihen, että järjestyssäännöt ovat aikansa eläneet, ne kannattaa päivittää. Vanhoissa järjestyssäännöissä voi olla pilkuntarkkoja ohjeita esimerkiksi tuuletusparvekkeiden käytöstä pyhäpäivinä. Tietyt raamit ovatkin paikallaan arjen sujumiseksi, mutta hallituksen kannattaa pohtia, mitä kaikkea voidaan ohjata ja kieltää.

Muista nämä järjestyssääntöjä päivittäessä
 • Osallistaminen: asukaskysely tai keskustelu esimerkiksi taloyhtiön Facebook-ryhmässä on kätevä tapa kartoittaa osakkaiden ja asukkaiden näkemyksiä.
 • Normaalia elämää ei voi kieltää: Sääntöjä laadittaessa täytyy muistaa, että normaali elämä on taloyhtiössä aina sallittua, ja esimerkiksi yöllisiä suihkuja tai vieraiden kutsumista ei voi estää.
 • Laki ajaa järjestyssääntöjen ohi: Yksi perinteinen kiista on myös parvekegrillaus, jota laki ei kiellä. Grillaus kuuluu tavanomaiseen elämään, ja järjestyssääntöihin kirjattu totaalinen grillauskielto onkin lähinnä taloyhtiön suositus.

Jotta osakkaat ja asukkaat oikeasti sitoutuvat talon tapoihin, niistä kannattaa keskustella ja päättää yhtiökokouksessa. Uusien järjestyssääntöjen hyväksymiseen riittää enemmistöpäätös. Jos hallitus linjaa sääntöjä keskenään, ne eivät välttämättä tunnu yhteisiltä.

Lue lisää vinkkejä Kotitalosta: Näin tehdään taloyhtiölle hyvät järjestyssäännöt

Artikkeli Näin järjestyssäännöt päivitetään tähän päivään julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asumisen taidot monella hukassa – voi aiheuttaa jopa vaaratilanteita

Ajankohtaista - Ti, 07/23/2019 - 12:02

Jotta taloyhtiöasuminen on mukavaa, sujuvaa ja turvallista, tarvitsevat asukkaat asumisen taitoja. Uusavuttomuus voi johtaa pieniin harmeihin, riitoihin, rahanmenoon tai jopa vakaviin vaaratilanteisiin.

Isännöitsijöille uusavuttomuus on tuttua. He ovat neuvoneet mm. sähkösopimuksen tekemisessä, kun vasta taloon muuttanut asukas on soittanut ja ihmetellyt, mikseivät sähköt toimi uudessa kodissa. Myös taloyhtiön toiminnasta on kerrottu, kun osakas on soittanut ja ihmetellyt saamaansa vastikelaskua. Miksi täytyy maksaa, kun omistaa asunnon?

Tapaukset kertovat siitä, että taloyhtiössä asumisen arkiasiat ovat osalle varsin vieraita. Eikä uusavuttomuus ole vain nuorten vaiva, vaikka näin usein ajatellaankin. Yhtä lailla taloyhtiön arki voi olla vieras ensiasunnon ostajille, ikäihmisille ja heille, jotka muuttavat osakehuoneistoon omakotitalosta. Maahanmuuttajillekin suomalaisten taloyhtiöiden pelisäännöt ovat luonnollisesti haasteellisia.

Arkisilla virheillä, asunnon huoltotöiden laiminlyönnillä tai muilla erheillä asukas voi pahimmillaan saada aikaan esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon. Taloyhtiöissä kannattaakin panostaa monikieliseen viestintään sekä selkeisiin ohjeisiin myös perusasioissa.

Taloyhtiössä asuvalla pitää aina olla kotivakuutus. Se korvaa omaa omaisuutta onnettomuuden sattuessa, mutta mikä tärkeämpää, vakuutus korvaa myös naapureille aiheutuneita menetyksiä. Ilman kotivakuutusta maksettavaksi voi tulla suurikin lasku.

Näin vältät vahingot
 • Tutustu asuntoon ja sen laitteisiin. Ota selvää, miten esimerkiksi ilmanvaihtoa tai kylmälaitteita tulee huoltaa ja hoitaa.
 • Hanki palovaroitin ja testaa sen toiminta säännöllisesti. Muista vaihtaa paristot.
 • Ota laaja kotivakuutus, joka kattaa mahdolliset vahingot.
 • Tutustu taloyhtiön järjestyssääntöihin ja noudata esimerkiksi hiljaisuutta, yhteisten tilojen sääntöjä sekä yhteisten välineiden, kuten pyykinpesukoneiden, käyttöohjeita.
 • Muista, ettet asu talossa yksin. Jos pidät juhlat tai remontoit, ilmoita siitä naapureille esimerkiksi rappukäytävän ilmoitustaululla, jotta he voivat varautua tilapäiseen meluun.
 • Jos et tiedä tai osaa jotain, kysy apua. Tyhmiä kysymyksiä ei ole!

Lue koko juttu Kotitalo-lehdestä.

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asumisen taidot monella hukassa – voi aiheuttaa jopa vaaratilanteita julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Latauspisteavustusrahaa on vielä, hakuohje päivitetty

Ajankohtaista - Ma, 07/01/2019 - 06:44

Keväällä kiertäneet huhut sähköautojen latausinfra-avustusten määrärahan loppumisesta eivät pidä paikkaansa. Avustuksia myöntävästä ARAsta kerrotaan, että avustusrahaa on vielä runsaasti vuodelle 2019 ja sitä kannattaa hakea.

ARA myös päivitti latausinfra-avustuksen hakuohjeen. Päivityksessä on selkeytetty hakemuksen liitteiden ohjeistusta kaikkien erilaisten erilaisten hakijoiden osalta sekä tietoa latauslaitevalmiuden riittävyydestä. Ohjeeseen on myös lisätty tietoa osakashallinnassa olevien paikkojen oikeutuksesta avustukseen latauslaitteiden osalta.

Ohjeet avustuksen hakemiseen ARAn verkkosivuilla

Uutishuoneeseen

 

Artikkeli Latauspisteavustusrahaa on vielä, hakuohje päivitetty julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Yhä useampi lemmikki asuu taloyhtiössä

Ajankohtaista - Ma, 06/24/2019 - 06:00

Lemmikkien yleistyessä yhä useampi niistä asuu myös taloyhtiössä. Omistajalla on vastuu lemmikkien tekosista. Kotitalo kokosi tietopaketin lemmikeistä taloyhtiöissä.

− Lemmikit ovat osa tavanomaista, normaalia asumista ja hyväksyttävää toimintaa taloyhtiössä siinä missä lasten hankkiminenkin. Esimerkiksi lemmikeistä lähtevää elämän ääntä on siedettävä, kun se pysyy normaalin rajoissa, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén sanoo.

Naapurilta ei siis voi kieltää lemmikkien pitoa sen ärsyttävyyden perusteella. Vuokranantaja voi kuitenkin halutessaan kieltää lemmikit vuokralaiseltaan.

Lemmikinomistajalla on vastuu

Lemmikin mukana tulee myös vastuu siitä ja sen tekemisistä. Jos lemmikki aiheuttaa vahinkoja tai häiriöitä, omistaja korvaa vahingot.

Lemmikin aiheuttamasta häiriöstä kannattaa keskustella avoimesti. Omistaja ei välttämättä tiedä esimerkiksi koiran haukkuvan yksinollessaan.

Yleensä yhdessä keskustellen päästään pitkälle, ja lemmikit ovat naapurustossa mukava juttu. Jos asiasta kuitenkin syntyy isompaa riitaa, ei esimerkiksi isännöinti ei ole oikea taho selvittämään asiaa. Riitojen selvittäminen on naapuruussovittelun ja rikostapauksissa puolestaan poliisin tai lopulta tuomioistuimen tehtävä.

Saako kissa tai koira olla irti?
 • Suomen järjestyslaki rajoittaa kissan liikkumista vain vähän. Kissaa ei kuitenkaan saa päästää kytkemättömänä lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle.
 • Metsästyslain mukaan kotikissan henki on suojattu koko maassa.
 • Koirat eivät saa liikkua vapaana taajamassa. Poikkeuksena ovat virantoimituksessa olevat koirat ja opaskoirat.
 • Koiraa voidaan pitää vapaana suljetulla pihalla, koirien harjoittelupaikassa ja aidatussa koirapuistossa, mutta tällöinkin koiran pitää olla haltijansa valvonnassa.
 • Hyvä käytäntö on, että taloyhtiön piha-alueella sekä kissat että koirat pidetään kiinni.

Lue koko juttu Kotitalo-lehdestä: Lemmikin kuuluvat taloyhtiöön, mutta mitä jos ne ärsyttävät?

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Yhä useampi lemmikki asuu taloyhtiössä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Sivut